Hundmassage - när, hur och varför?

September 10, 2021

Massage

Varför ska hunden få massage?

De vanligaste anledningarna till att hunden kommer till mig för massage är för att den lider av artros eller andra skador där hunden inte behöver regelrätt rehab men är inte heller helt frisk. Det går att jobba med massageterapi för att bibehålla och i många fall även öka rörligheten. Den viktigaste fördelen med massage enligt mig är den smärtlindrande effekten. Många hundar lider av tyst smärta utan att visa några tecken på det.

Läs mer om fördelar med hundmassage i blogginlägget 10 fördelar med hundmassage

Har du en tävlingshund så kan massage med fördel användas under pågående tävling. Massage hjälper hunden att värma upp före tävlingen och att varva ner efteråt. Man snappar även upp nyuppkomna spänningar innan de hinner bli till skador och hunden kan fortsätta med träning och tävling utan att behöva genomgå en dyr och tidskrävande rehabilitering.

När ska man inte massera hunden?

Djupgående massage rekommenderas inte innan hunden har fyllt ett år. Vid inflammation och infektion ska hunden inte masseras. Det finns även andra begränsningar i form av vissa sjukdomar som epilepsi, olika hjärtsjukdomar och cancer. Har hunden skador eller är dräktig, går det ofta att anpassa massagen så att den passar individen i fråga. Om din hund inte är helt frisk rekommenderar jag att rådfråga veterinären innan bokning.

Hur väljer jag massageteknik? 

De metoder och tekniker som jag använder när jag masserar din hund baseras på resultatet av 

  • rörelseanalysen (jag tittar på hur din hund rör sig och letar efter avvikelser i rörelsemönstret)
  • palperingen (jag känner med händerna på hundens kropp för att leta efter avvikelser i hud, muskler och fascia/bindväv, det kan exempelvis handla om temperaturskillnader, strama senor eller skillnader i en muskels storlek jämfört med motsvarande muskel på motsatt sida av kroppen)
  • böjprovet (jag böjer och sträcker hundens leder i tur och ordning för att bestämma rörligheten av lederna)
  • hundens beteende och reaktioner när jag utför alla dessa moment, och
  • det jag känner med händerna när jag väl börjat massera hunden.

Massage av triggerpunkter är mer aktuellt för aktiva hundar medan den äldre hunden kanske mer uppskattar och är i behov av en lugn och skonsam helkroppsmassage. För äldre eller sjuka hundar är det viktigt att behålla den rörligheten de har och att förhindra ytterligare förlust av rörligheten.

Vilka massagetekniker finns det?

Beroende på syftet och hundens förutsättningar kan massage hos oss vara djupgående idrottsmassage eller avslappnande massage.

Jag använder mig av tekniker som effleurage och petrissage som värmer upp musklerna och fascian. Effleurage är lugna strykningar med hela handflatan som utförs mothårs i riktning mot hjärtat. Petrissage är olika trycktekniker, knådningar och hudrullningar som behandlar de ytliga vävnaderna och är bra för att frigöra myofasciala begränsningar, det vill säga stram hud och muskler. Den här typen av massage passar (nästan) alla hundar och brukar vara oerhört uppskattad.

Djupa vävnadstekniker, som friktion i riktning tvärs över muskelfibrerna, och saxning för att töja muskeln, är tekniker som jag endast använder vid behov. Detsamma gäller triggerpunktsbehandling som används för att frigöra och minska djupare muskeladhesioner (där vävnaderna fastnat i varandra på ett avvikande sätt).

Tekniker som strain och counterstrain (dessa har inga bra ord på svenska såvitt jag vet) där muskeln ska vara i avspänt läge används för att komma åt korta, strama muskler. Tekniken upplevs som behaglig och avslappnande. Stretching används i samma syfte och när den genomförs rätt upplevs även den som en skön och trevlig behandling.

Hur ofta ska hunden masseras?

Massagefrekvensen baseras på hundens tillstånd och anledningen till att den överhuvudtaget behöver massage. Även veterinärens rekommendation om hunden ska masseras på grund av en skada tas med i beräkningen.

Jag rekommenderar minst ett tillfälle med underhållsmassage i månaden för att upprätthålla det övergripande välbefinnandet. Den äldre hunden masserar jag gärna två gånger i månaden om den annars är i bra form. För tävlingshundar rekommenderar jag mer frekvent massage för att förhindra skador. 

Jag visar också gärna hur du kan massera din hund hemma, då kan ni komma till mig för djupgående massage mer sällan.

Låt inte din hund vänta.
Du kan ge din bästa vän ett liv utan besvär och smärta, och det är aldrig för sent. Påbörja resan redan idag!
Boka nu